Våra Tjänster

Som juridiska rådgivare erbjuder vi dig erfaren vägledning avseende bank- och finansrätt samt kapitalmarknadstransaktioner.

Vägledande rådgivning för finansiella institut

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för dig som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Vi hjälper bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och andra aktörer verksamma i den finansiella sektorn i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Som vägledande rådgivare bistår vi dig vid till exempel etablering, auktorisation eller kapitalstruktur.

Nära kontakt med Finansinspektionen

Vi har regelbunden och tät kontakt med Finansinspektionen och flera av våra medarbetare har tidigare arbetat där. Via en stor mängd uppdrag gentemot Finansinspektionen är vi ständigt uppdaterade kring nya regeltolkningar och hantering av olika typer av ärenden.

Läs mer om våra respektive tjänster

Regelefterlevnad 

Internrevision

Tillståndsansökningar

Kapitalmarknadstransaktioner

Dataskydd och integritet

> Hållbarhet

> Visselblåsning

> Outsourcing

Amin Bell
+46 76 135 98 00